România
Judetul Alba
Primaria Cugir

DISPOZIȚIA nr. 960 din 22-11-2013

privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale

Primarul orasului Cugir,

DISPUNE

Art. 1 Se constată că în Registrul special de înregistrare a cererilor depuse pentru acordarea ajutorului privind încălzirea locuinței cu gaze naturale au fost înscrise între 28-10-2013 și 20-1-2014 un număr de 3 cereri.

Art. 2 Se stabilește, începând cu data de 1-11-2013 pentru perioada sezonului rece 1-11-2013 – 31-3-2014, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale unui număr de 3 familii sau persoane singure, cuantumul pentru fiecare beneficiar fiind prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 Modul de soluționare a cererilor se transmite titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, individual, prin grija Serviciului Public de Asistență Socială Cugir.

Art. 4 Titularii prevăzuți în anexa la prezenta dispoziție au obligația de a aduce la cunoștința primarului orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, în termen de 5 zile de la data modificării.

Art. 5 Împotriva prezentei dispoziții se poate depune plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 6 Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată către Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Primarul orasului Cugir
Ing. Teban Adrian
Avizat pentru legalitate
Secretarul orasului Cugir
Jr. Pastiu Ioana
Se comunică :
  • Dosar dispozitii
  • Prefectura Judetului Alba
  • A.J.P.I.S. ALBA
  • Titulari
  • SPAS
  • E-ON GAZ
PI/SNV
1/EX
România
Judetul Alba
Primaria Cugir

ANEXĂ
La dispoziţia nr.960/22-11-2013
privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale

Nr. Crt. Titular Adresa Membri de familie Venit/membru Dispoziția Ajutor pentru încalzire
1 Ionescu Primus
1020304410014
Cugir Str.Principala Nr.18 Sc.A Ap.10 2 500.00 960 / 22-11-2013 35.00
2 Popescu Secundus
1020304410022
Cugir Str.SecunduluiNr.6 Sc.A Ap.29 2 375.00 960 / 22-11-2013 70.00
3 Vasilescu Tertius
1020304410030
Cugir Str.Tertilor Nr.14 Bl.19D Sc.D Ap.4 2 197.00 960 / 22-11-2013 190.00