România
Judetul Alba
Primaria Cugir

COMUNICARE Nr. 1000 din 13-10-2015

privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne

In baza dispoziției Primarului nr.960 din 22-11-2013 începând cu data de 1-11-2013 se stabileste ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne în cuantum de 90.00 lei acordat familiei d-nei Ionescu Primus, CNP 1020304410014, titulara a dosarului nr.1/28-10-2013 cu domiciliul în Vinerea Str.Merilor Nr.26.

Titularii ajutorului pentru încălzirea locuinței au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor realizate, bunurilor dobândite sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile de la data modificarii.

Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea tertilor sau la solicitarea agentiilor teritoriale, serviciul public de asistenta sociala efectueaza anchete sociale pentru verificarea situatiilor semnalate si determinarea cazurilor de eroare si frauda.

Împotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir . Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată la Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Sef serviciu asistenta sociala, Intocmit,
Jr. Stirb Nedel Viorica

România
Judetul Alba
Primaria Cugir

COMUNICARE Nr. 1000 din 13-10-2015

privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne

In baza dispoziției Primarului nr.960 din 22-11-2013 începând cu data de 1-11-2013 se stabileste ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne în cuantum de 90.00 lei acordat familiei d-nei Ionescu Primus, CNP 1020304410014, titulara a dosarului nr.1/28-10-2013 cu domiciliul în Vinerea Str.Merilor Nr.26.

Titularii ajutorului pentru încălzirea locuinței au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor realizate, bunurilor dobândite sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile de la data modificarii.

Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea tertilor sau la solicitarea agentiilor teritoriale, serviciul public de asistenta sociala efectueaza anchete sociale pentru verificarea situatiilor semnalate si determinarea cazurilor de eroare si frauda.

Împotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir . Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată la Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Sef serviciu asistenta sociala, Intocmit,
Jr. Stirb Nedel Viorica
România
Judetul Alba
Primaria Cugir

COMUNICARE Nr. 1001 din 13-10-2015

privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne

In baza dispoziției Primarului nr.960 din 22-11-2013 începând cu data de 1-11-2013 se modifica ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne în cuantum de 90.00 lei acordat familiei d-lui Popescu Secundus, CNP 1020304410022, titular al dosarului nr.2/28-10-2013 cu domiciliul în Cugir Al.Constructorului Nr.2 Sc.A Ap.18.

Titularii ajutorului pentru încălzirea locuinței au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor realizate, bunurilor dobândite sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile de la data modificarii.

Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea tertilor sau la solicitarea agentiilor teritoriale, serviciul public de asistenta sociala efectueaza anchete sociale pentru verificarea situatiilor semnalate si determinarea cazurilor de eroare si frauda.

Împotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir . Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată la Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Sef serviciu asistenta sociala, Intocmit,
Jr. Stirb Nedel Viorica

România
Judetul Alba
Primaria Cugir

COMUNICARE Nr. 1001 din 13-10-2015

privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne

In baza dispoziției Primarului nr.960 din 22-11-2013 începând cu data de 1-11-2013 se modifica ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne în cuantum de 90.00 lei acordat familiei d-lui Popescu Secundus, CNP 1020304410022, titular al dosarului nr.2/28-10-2013 cu domiciliul în Cugir Al.Constructorului Nr.2 Sc.A Ap.18.

Titularii ajutorului pentru încălzirea locuinței au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor realizate, bunurilor dobândite sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile de la data modificarii.

Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea tertilor sau la solicitarea agentiilor teritoriale, serviciul public de asistenta sociala efectueaza anchete sociale pentru verificarea situatiilor semnalate si determinarea cazurilor de eroare si frauda.

Împotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir . Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată la Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Sef serviciu asistenta sociala, Intocmit,
Jr. Stirb Nedel Viorica
România
Judetul Alba
Primaria Cugir

COMUNICARE Nr. 1002 din 13-10-2015

privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne

In baza dispoziției Primarului nr.1052 din 18-12-2013 începând cu data de 1-12-2013 se stabileste ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne în cuantum de 35.00 lei acordat familiei d-nei Vasilescu Tertius, CNP 1020304410030, titulara a dosarului nr.1/3-12-2013 cu domiciliul în Cugir Str.George Cosbuc Nr.15 Ap.16.

Titularii ajutorului pentru încălzirea locuinței au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor realizate, bunurilor dobândite sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile de la data modificarii.

Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea tertilor sau la solicitarea agentiilor teritoriale, serviciul public de asistenta sociala efectueaza anchete sociale pentru verificarea situatiilor semnalate si determinarea cazurilor de eroare si frauda.

Împotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir . Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată la Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Sef serviciu asistenta sociala, Intocmit,
Jr. Stirb Nedel Viorica

România
Judetul Alba
Primaria Cugir

COMUNICARE Nr. 1002 din 13-10-2015

privind ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne

In baza dispoziției Primarului nr.1052 din 18-12-2013 începând cu data de 1-12-2013 se stabileste ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne în cuantum de 35.00 lei acordat familiei d-nei Vasilescu Tertius, CNP 1020304410030, titulara a dosarului nr.1/3-12-2013 cu domiciliul în Cugir Str.George Cosbuc Nr.15 Ap.16.

Titularii ajutorului pentru încălzirea locuinței au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor realizate, bunurilor dobândite sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile de la data modificarii.

Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea tertilor sau la solicitarea agentiilor teritoriale, serviciul public de asistenta sociala efectueaza anchete sociale pentru verificarea situatiilor semnalate si determinarea cazurilor de eroare si frauda.

Împotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir . Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată la Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Sef serviciu asistenta sociala, Intocmit,
Jr. Stirb Nedel Viorica