România
Judetul Alba
Primaria Cugir

DISPOZIȚIA nr. 114 din 20-1-2014

Privind stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne

Primarul orasului Cugir

DISPUNE

Articolul 1.Aprobarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței cu lemne d-nei/d-lui Ionescu Primus avand CNP 1020304410014, cu domiciliul în Cugir Str.Principala Nr.3 Sc.B Ap.18 CNP 1020304410014, în calitate de titular al ajutorului.

Articolul 2. Valoarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței cu lemne este de 262.00 lei pentru perioada sezonului rece de la 1-1-2014 până la 31-3-2014, întrucât familia are un venit net mediu lunar pe membru de familie in cuantum de 0.00 lei.

Articolul 3. Titularii ajutorului pentru incalzirea locuintei au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita în componenta familiei si a veniturilor realizate, în termen de maxim 5 zile de la data modificarii.

Articolul 4. In situatia in care la verificarile efectuate conform art. 30 alin. 1,2,3 din OUG 70/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, se constata ca declaratiile din "Cererea - Declaratie pe proprie raspundere"" au fost incorecte, dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei inceteaza incepand cu luna urmatoare, iar sumele platite necuvenit cu acest titlu, se recupereaza in conditiile legii.

Articolul 5. Modalitatea de plată a ajutorului pentru încălzirea locuinței este prin decontare cu furnizorul termoficare, în funcție de sumele transferate bugetului local de la bugetul de stat prin Agenția Județeană de Prestații Sociale Alba.

Articolul 6. Împotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir.

Articolul 7. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Primarul orasului Cugir
Ing. Teban Adrian
Avizat pentru legalitate
Secretarul orasului Cugir
Jr. Pastiu Ioana
Se comunică la:
 • Dosar dispozitii
 • Prefectura Judetului Alba
 • A.J.P.I.S. ALBA
 • Titulari
 • SPAS
PI/SNV
1/EX
România
Judetul Alba
Primaria Cugir

DISPOZIȚIA nr. 115 din 20-1-2014

Privind stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne

Primarul orasului Cugir

DISPUNE

Articolul 1.Aprobarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței cu lemne d-nei/d-lui Popescu Secundus avand CNP 1020304410022, cu domiciliul în Cugir Str.Secundului Nr.10 Sc.A Ap.16 CNP 1020304410022, în calitate de titular al ajutorului.

Articolul 2. Valoarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței cu lemne este de 35.00 lei pentru perioada sezonului rece de la 1-1-2014 până la 31-3-2014, întrucât familia are un venit net mediu lunar pe membru de familie in cuantum de 499.34 lei.

Articolul 3. Titularii ajutorului pentru incalzirea locuintei au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita în componenta familiei si a veniturilor realizate, în termen de maxim 5 zile de la data modificarii.

Articolul 4. In situatia in care la verificarile efectuate conform art. 30 alin. 1,2,3 din OUG 70/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, se constata ca declaratiile din "Cererea - Declaratie pe proprie raspundere"" au fost incorecte, dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei inceteaza incepand cu luna urmatoare, iar sumele platite necuvenit cu acest titlu, se recupereaza in conditiile legii.

Articolul 5. Modalitatea de plată a ajutorului pentru încălzirea locuinței este prin decontare cu furnizorul de termoficare, în funcție de sumele transferate bugetului local de la bugetul de stat prin Agenția Județeană de Prestații Sociale Alba.

Articolul 6. Împotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir.

Articolul 7. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Primarul orasului Cugir
Ing. Teban Adrian
Avizat pentru legalitate
Secretarul orasului Cugir
Jr. Pastiu Ioana
Se comunică la:
 • Dosar dispozitii
 • Prefectura Judetului Alba
 • A.J.P.I.S. ALBA
 • Titulari
 • SPAS
PI/SNV
1/EX
România
Judetul Alba
Primaria Cugir

DISPOZIȚIA nr. 127 din 20-1-2014

Privind stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne

Primarul orasului Cugir

DISPUNE

Articolul 1.Aprobarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței cu lemne d-nei/d-lui Vasilescu Tertius avand CNP 1020304410030, cu domiciliul în Cugir Str.Tertilor Nr.6 Sc.A Ap.8 CNP 1020304410030, în calitate de titular al ajutorului.

Articolul 2. Valoarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței cu lemne este de 90.00 lei pentru perioada sezonului rece de la 1-1-2014 până la 31-3-2014, întrucât familia are un venit net mediu lunar pe membru de familie in cuantum de 348.67 lei.

Articolul 3. Titularii ajutorului pentru incalzirea locuintei au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita în componenta familiei si a veniturilor realizate, în termen de maxim 5 zile de la data modificarii.

Articolul 4. In situatia in care la verificarile efectuate conform art. 30 alin. 1,2,3 din OUG 70/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, se constata ca declaratiile din "Cererea - Declaratie pe proprie raspundere"" au fost incorecte, dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei inceteaza incepand cu luna urmatoare, iar sumele platite necuvenit cu acest titlu, se recupereaza in conditiile legii.

Articolul 5. Modalitatea de plată a ajutorului pentru încălzirea locuinței este prin decontare cu furnizorul de termoficare, în funcție de sumele transferate bugetului local de la bugetul de stat prin Agenția Județeană de Prestații Sociale Alba.

Articolul 6. Împotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir.

Articolul 7. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Primarul orasului Cugir
Ing. Teban Adrian
Avizat pentru legalitate
Secretarul orasului Cugir
Jr. Pastiu Ioana
Se comunică la:
 • Dosar dispozitii
 • Prefectura Judetului Alba
 • A.J.P.I.S. ALBA
 • Titulari
 • SPAS
PI/SNV
1/EX