România
Județul Alba
Primarul orasului Cugir

SITUAȚIA
privind beneficiarii și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței

Venitul net
mediu lunar pe membru
de familie
(lei)
Numărul
de luni
Buget de stat Buget local
Procentul de
compensare
Numarul de
persoane singure
Procentul de
compensare
Numarul de
persoane singure
Pana la 155 5 luni 262 7%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
155,1 – 210 5 luni 162 14%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
210,1 – 260 5 luni 137 20%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
260,1 – 310 5 luni 137 27%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
310,1 – 355 5 luni 137 33%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
355,1 – 425 5 luni 62 40%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
425,1 – 480 5 luni 44 46%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
480,1 – 540 5 luni 31 53%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
540,1 – 615 5 luni 19 59%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
540,1 – 615 5 luni 19 61%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
540,1 – 615 5 luni 19 61%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
TOTAL 5 luni
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
TOTAL GENERAL =
Venitul net
mediu lunar pe membru
de familie
(lei)
Numărul
de luni
Buget de stat Buget local
Procent de compensare Total familii Familii cu Procent de compensare Total familii Familii cu
2 membri 3 membri 4 membri 5 membri >5 membri 2 membri 3 membri 4 membri 5 membri >5 membri
Pana la 155 5 luni 262 7%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
155,1 – 210 5 luni 162 14%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
210,1 – 260 5 luni 137 20%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
260,1 – 310 5 luni 137 27%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
310,1 – 355 5 luni 137 33%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
355,1 – 425 5 luni 62 40%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
425,1 – 480 5 luni 44 46%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
480,1 – 540 5 luni 31 53%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
540,1 – 615 5 luni 19 59%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
540,1 – 615 5 luni 19 61%
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
TOTAL 5 luni
4 luni
3 luni
2 luni
1 lună
TOTAL GENERAL =
La data de
31 octombrie 30 noiembrie 31 decembrie 31 ianuarie 28(29) februarie 31 martie
Numărul total de cereri depuse
numărul total al ajutoarelor