România
Judetul Alba
Primaria Cugir

COMUNICARE NR. 1000 din 13-10-2015

privind dreptul la alocatia pentru sustinere familiala

In baza dispoziției Primarului nr.321 din 21-7-2012 începând cu data de 1-8-2012 se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei în cuantum de 30.00 lei acordat familiei d-nei Ionescu Primus, CNP 1020304410014, titulara a dosarului nr.21/16-7-2012 cu domiciliul în Cugir Str.Principala Nr.8 Ap.2.

Titularii ajutorului pentru încălzirea locuinței au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor realizate, bunurilor dobândite sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile de la data modificarii.

Primarii – prin persoanele din subordine, au obligația de a efectua lunar, la solicitarea agentiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declaratiile pe propria răspundere, pentru cel putin 60% dintre beneficiari.

Împotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir . Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată la Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Sef serviciu asistenta sociala Intocmit,
Jr. Stirb Nedel Viorica

România
Judetul Alba
Primaria Cugir

COMUNICARE NR. 1000 din 13-10-2015

privind dreptul la alocatia pentru sustinere familiala

In baza dispoziției Primarului nr.321 din 21-7-2012 începând cu data de 1-8-2012 se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei în cuantum de 30.00 lei acordat familiei d-nei Ionescu Primus, CNP 1020304410014, titulara a dosarului nr.21/16-7-2012 cu domiciliul în Cugir Str.Principala Nr.8 Ap.2.

Titularii ajutorului pentru încălzirea locuinței au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor realizate, bunurilor dobândite sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile de la data modificarii.

Primarii – prin persoanele din subordine, au obligația de a efectua lunar, la solicitarea agentiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declaratiile pe propria răspundere, pentru cel putin 60% dintre beneficiari.

Împotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir . Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată la Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Sef serviciu asistenta sociala Intocmit,
Jr. Stirb Nedel Viorica
România
Judetul Alba
Primaria Cugir

COMUNICARE NR. 1001 din 13-10-2015

privind dreptul la alocatia pentru sustinere familiala

In baza dispoziției Primarului nr.321 din 21-7-2012 începând cu data de 1-8-2012 se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei în cuantum de 30.00 lei acordat familiei d-nei Popescu Secundus, CNP 1020304410022, titulara a dosarului nr.11/16-7-2012 cu domiciliul în Cugir Str.Secundului Nr.8 Ap.105.

Titularii ajutorului pentru încălzirea locuinței au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor realizate, bunurilor dobândite sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile de la data modificarii.

Primarii – prin persoanele din subordine, au obligația de a efectua lunar, la solicitarea agentiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declaratiile pe propria răspundere, pentru cel putin 60% dintre beneficiari.

Împotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir . Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată la Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Sef serviciu asistenta sociala Intocmit,
Jr. Stirb Nedel Viorica

România
Judetul Alba
Primaria Cugir

COMUNICARE NR. 1001 din 13-10-2015

privind dreptul la alocatia pentru sustinere familiala

In baza dispoziției Primarului nr.321 din 21-7-2012 începând cu data de 1-8-2012 se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei în cuantum de 30.00 lei acordat familiei d-nei Popescu Secundus, CNP 1020304410022, titulara a dosarului nr.11/16-7-2012 cu domiciliul în Cugir Str.Secundului Nr.8 Ap.105.

Titularii ajutorului pentru încălzirea locuinței au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor realizate, bunurilor dobândite sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile de la data modificarii.

Primarii – prin persoanele din subordine, au obligația de a efectua lunar, la solicitarea agentiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declaratiile pe propria răspundere, pentru cel putin 60% dintre beneficiari.

Împotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir . Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată la Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Sef serviciu asistenta sociala Intocmit,
Jr. Stirb Nedel Viorica
România
Judetul Alba
Primaria Cugir

COMUNICARE NR. 1002 din 13-10-2015

privind dreptul la alocatia pentru sustinere familiala

In baza dispoziției Primarului nr.321 din 21-7-2012 începând cu data de 1-2-2012 se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei în cuantum de 50.00 lei acordat familiei d-lui Vasilescu Tertius, CNP 1020304410030, titular al dosarului nr.1/1-1-2012 cu domiciliul în Cugir Str.Tertilor Nr.5 Ap.73.

Titularii ajutorului pentru încălzirea locuinței au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor realizate, bunurilor dobândite sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile de la data modificarii.

Primarii – prin persoanele din subordine, au obligația de a efectua lunar, la solicitarea agentiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declaratiile pe propria răspundere, pentru cel putin 60% dintre beneficiari.

Împotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir . Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată la Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Sef serviciu asistenta sociala Intocmit,
Jr. Stirb Nedel Viorica

România
Judetul Alba
Primaria Cugir

COMUNICARE NR. 1002 din 13-10-2015

privind dreptul la alocatia pentru sustinere familiala

In baza dispoziției Primarului nr.321 din 21-7-2012 începând cu data de 1-2-2012 se stabileste dreptul la alocatie pentru sustinerea familiei în cuantum de 50.00 lei acordat familiei d-lui Vasilescu Tertius, CNP 1020304410030, titular al dosarului nr.1/1-1-2012 cu domiciliul în Cugir Str.Tertilor Nr.5 Ap.73.

Titularii ajutorului pentru încălzirea locuinței au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor realizate, bunurilor dobândite sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile de la data modificarii.

Primarii – prin persoanele din subordine, au obligația de a efectua lunar, la solicitarea agentiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declaratiile pe propria răspundere, pentru cel putin 60% dintre beneficiari.

Împotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir . Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată la Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Sef serviciu asistenta sociala Intocmit,
Jr. Stirb Nedel Viorica