România
Judetul Alba
Primaria Cugir

DISPOZIȚIA nr. 438 din 30-3-2012

Privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei

Primarul orasului Cugir

DISPUNE

Art.1.Stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei in suma de 30.00 lei începând cu luna 3 anul 2012 acordat in baza cererii nr. 317/16-3-2012 pentru familia d-nei/d-lui Ionescu Primus avand CNP 1020304410014, cu domiciliul în Vinerea Str.Principala Nr.37

Art.2. Plata drepturilor pentru alocaţia de susţinere a familiei se asigură de către Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba pe bază de mandat poştal, sau după caz în cont curent personal sau in cont de card.

Art.3. Împotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir.

Art.4. Persoana nemultumita de raspunsul primit la cererea prealabila adresata la Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispozitie la Tribunalul Alba în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5. Prezenta dispozitie se comunica la:

Primarul orasului Cugir
Ing. Teban Adrian
Avizat pentru legalitate
Secretarul orasului Cugir
Jr. Pastiu Ioana
 
PI/SNV
1/5EX
România
Judetul Alba
Primaria Cugir

DISPOZIȚIA nr. 1111 din 21-6-2012

Privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei

Primarul orasului Cugir

DISPUNE

Art.1.Stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei in suma de 50.00 lei începând cu luna 7 anul 2012 acordat in baza cererii nr. 321/21-6-2012 pentru familia d-nei/d-lui Popescu Secundus avand CNP 1020304410022, cu domiciliul în Vinerea Str.Merilor Nr.68

Art.2. Plata drepturilor pentru alocaţia de susţinere a familiei se asigură de către Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba pe bază de mandat poştal, sau după caz în cont curent personal sau in cont de card.

Art.3. Împotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir.

Art.4. Persoana nemultumita de raspunsul primit la cererea prealabila adresata la Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispozitie la Tribunalul Alba în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5. Prezenta dispozitie se comunica la:

Primarul orasului Cugir
Ing. Teban Adrian
Avizat pentru legalitate
Secretarul orasului Cugir
Jr. Pastiu Ioana
 
PI/SNV
1/5EX
România
Judetul Alba
Primaria Cugir

DISPOZIȚIA nr. 989 din 30-7-2015

Privind stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei

Primarul orasului Cugir

DISPUNE

Art.1.Stabilirea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei in suma de 0.00 lei începând cu luna 7 anul 2015 acordat in baza cererii nr. 4435/23-7-2015 pentru familia d-nei/d-lui Vasilescu Tertius avand CNP 1020304410030, cu domiciliul în Cugir Str.Rozelor Nr.29 Sc.A Ap.8

Art.2. Plata drepturilor pentru alocaţia de susţinere a familiei se asigură de către Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Alba pe bază de mandat poştal, sau după caz în cont curent personal sau in cont de card.

Art.3. Împotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir.

Art.4. Persoana nemultumita de raspunsul primit la cererea prealabila adresata la Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispozitie la Tribunalul Alba în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.5. Prezenta dispozitie se comunica la:

Primarul orasului Cugir
Ing. Teban Adrian
Avizat pentru legalitate
Secretarul orasului Cugir
Jr. Pastiu Ioana
 
PI/SNV
1/5EX