România
Judetul Alba
Primaria Cugir

COMUNICARE NR. 1000 din 13-10-2015

privind dreptul la venit minim garantat

In baza dispoziției Primarului nr.457 din 15-5-2012 începând cu data de 1-3-2012 se restabileste ajutorul social în cuantum de 183.00 lei acordat familiei d-nei Ionescu Primus, CNP 1020304410014, titulara a dosarului nr.1342/27-2-2012 cu domiciliul în Cugir Str.Principala Nr.6.

Titularii ajutorului au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor realizate, bunurilor dobândite sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile de la data modificarii.

Primarii – prin persoanele din subordine, au obligația de a efectua lunar, la solicitarea agentiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declaratiile pe propria răspundere, pentru cel putin 60% dintre beneficiari.

Împotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir . Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Sef serviciu asistenta sociala, Intocmit,
Jr. Stirb Nedel Viorica

România
Judetul Alba
Primaria Cugir

COMUNICARE NR. 1000 din 13-10-2015

privind dreptul la venit minim garantat

In baza dispoziției Primarului nr.457 din 15-5-2012 începând cu data de 1-3-2012 se restabileste ajutorul social în cuantum de 183.00 lei acordat familiei d-nei Ionescu Primus, CNP 1020304410014, titulara a dosarului nr.1342/27-2-2012 cu domiciliul în Cugir Str.Principala Nr.6.

Titularii ajutorului au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor realizate, bunurilor dobândite sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile de la data modificarii.

Primarii – prin persoanele din subordine, au obligația de a efectua lunar, la solicitarea agentiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declaratiile pe propria răspundere, pentru cel putin 60% dintre beneficiari.

Împotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir . Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Sef serviciu asistenta sociala, Intocmit,
Jr. Stirb Nedel Viorica
România
Judetul Alba
Primaria Cugir

COMUNICARE NR. 1001 din 13-10-2015

privind dreptul la venit minim garantat

In baza dispoziției Primarului nr.542 din 2-5-2012 începând cu data de 1-5-2012 se stabileste ajutorul social în cuantum de 225.00 lei acordat familiei d-nei Popescu Secundus, CNP 1020304410022, titulara a dosarului nr.2426/9-4-2012 cu domiciliul în Cugir Str.Secundului Nr.8 Ap.91.

Titularii ajutorului au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor realizate, bunurilor dobândite sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile de la data modificarii.

Primarii – prin persoanele din subordine, au obligația de a efectua lunar, la solicitarea agentiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declaratiile pe propria răspundere, pentru cel putin 60% dintre beneficiari.

Împotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir . Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Sef serviciu asistenta sociala, Intocmit,
Jr. Stirb Nedel Viorica

România
Judetul Alba
Primaria Cugir

COMUNICARE NR. 1001 din 13-10-2015

privind dreptul la venit minim garantat

In baza dispoziției Primarului nr.542 din 2-5-2012 începând cu data de 1-5-2012 se stabileste ajutorul social în cuantum de 225.00 lei acordat familiei d-nei Popescu Secundus, CNP 1020304410022, titulara a dosarului nr.2426/9-4-2012 cu domiciliul în Cugir Str.Secundului Nr.8 Ap.91.

Titularii ajutorului au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor realizate, bunurilor dobândite sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile de la data modificarii.

Primarii – prin persoanele din subordine, au obligația de a efectua lunar, la solicitarea agentiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declaratiile pe propria răspundere, pentru cel putin 60% dintre beneficiari.

Împotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir . Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Sef serviciu asistenta sociala, Intocmit,
Jr. Stirb Nedel Viorica
România
Judetul Alba
Primaria Cugir

COMUNICARE NR. 1002 din 13-10-2015

privind dreptul la venit minim garantat

In baza dispoziției Primarului nr.544 din 2-5-2012 începând cu data de 1-5-2012 se stabileste ajutorul social în cuantum de 170.00 lei acordat familiei d-lui Vasilescu Tertius, CNP 1020304410030, titular al dosarului nr.2691/23-4-2012 cu domiciliul în Vinerea Str.Tertilor Nr.275.

Titularii ajutorului au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor realizate, bunurilor dobândite sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile de la data modificarii.

Primarii – prin persoanele din subordine, au obligația de a efectua lunar, la solicitarea agentiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declaratiile pe propria răspundere, pentru cel putin 60% dintre beneficiari.

Împotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir . Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Sef serviciu asistenta sociala, Intocmit,
Jr. Stirb Nedel Viorica

România
Judetul Alba
Primaria Cugir

COMUNICARE NR. 1002 din 13-10-2015

privind dreptul la venit minim garantat

In baza dispoziției Primarului nr.544 din 2-5-2012 începând cu data de 1-5-2012 se stabileste ajutorul social în cuantum de 170.00 lei acordat familiei d-lui Vasilescu Tertius, CNP 1020304410030, titular al dosarului nr.2691/23-4-2012 cu domiciliul în Vinerea Str.Tertilor Nr.275.

Titularii ajutorului au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor realizate, bunurilor dobândite sau cu privire la domiciliu, in termen de 5 zile de la data modificarii.

Primarii – prin persoanele din subordine, au obligația de a efectua lunar, la solicitarea agentiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declaratiile pe propria răspundere, pentru cel putin 60% dintre beneficiari.

Împotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir . Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Sef serviciu asistenta sociala, Intocmit,
Jr. Stirb Nedel Viorica