România
Judetul Alba
Primaria Cugir

DISPOZIȚIA nr. 457 din 15-5-2012

Privind restabilirea dreptului la venit minim garantat

Primarul orasului Cugir

DISPUNE

Art. 1. Restabilirea incepand cu data de 2012-02-27, a dreptului la ajutor social in suma de 133.00 lei acordat in baza dosarului nr.3727/27-6-2007 pentru familia d-nei/d-lui Ionescu Primus avand CNP 1020304410014, cu domiciliul în Cugir Str.Principala Nr.11 Sc.A Ap.17 .

Art. 2.Titularii dreptului la venit minim garantat au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita în componenta familiei si a veniturilor realizate, în termen de maxim 10 zile de la data modificarii. Pentru suma acordata ca ajutor social, titularul are obligatia de a presta lunar un numar de ore, lucrari de interes local, conform pontajului. Plata ajutorului social se va efectua de catre Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Alba pe baza de mandat postal sau in cont curent personal.

Art. 3. Impotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir.

Art. 4. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată la Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Agentia Judeteana de Prestatii Sociale Alba , prin persoanele responsabile, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii, in termenul legal.

Art. 6 Prezenta dispozitie se comunica la:

Primarul orasului Cugir
Ing. Teban Adrian
Avizat pentru legalitate
Secretarul orasului Cugir
Jr. Pastiu Ioana
 
PI/SNV
1/5EX
România
Judetul Alba
Primaria Cugir

DISPOZIȚIA nr. 457 din 15-5-2012

Privind restabilirea dreptului la venit minim garantat

Primarul orasului Cugir

DISPUNE

Art. 1. Restabilirea incepand cu data de 2012-03-01, a dreptului la ajutor social in suma de 183.00 lei acordat in baza dosarului nr.1342/27-2-2012 pentru familia d-nei/d-lui Popescu Secundus avand CNP 1020304410022, cu domiciliul în Cugir Str.Secundului Nr.6 .

Art. 2.Titularii dreptului la venit minim garantat au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita în componenta familiei si a veniturilor realizate, în termen de maxim 10 zile de la data modificarii. Pentru suma acordata ca ajutor social, titularul are obligatia de a presta lunar un numar de ore, lucrari de interes local, conform pontajului. Plata ajutorului social se va efectua de catre Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Alba pe baza de mandat postal sau in cont curent personal.

Art. 3. Impotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir.

Art. 4. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată la Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Agentia Judeteana de Prestatii Sociale Alba , prin persoanele responsabile, va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii, in termenul legal.

Art. 6 Prezenta dispozitie se comunica la:

Primarul orasului Cugir
Ing. Teban Adrian
Avizat pentru legalitate
Secretarul orasului Cugir
Jr. Pastiu Ioana
 
PI/SNV
1/5EX
România
Judetul Alba
Primaria Cugir

DISPOZIȚIA nr. 542 din 2-5-2012

Privind stabilirea dreptului la venit minim garantat

Primarul orasului Cugir

DISPUNE

Art. 1. Stabilirea, începând cu data de 2012-05-01, a dreptului la ajutor social in suma de 225.00 lei acordat in baza dosarului nr.2426/9-4-2012 pentru familia d-nei/d-lui Vasilescu Tertius avand CNP 1020304410030, cu domiciliul în Cugir Str.Tertilor Nr.8 Ap.91 .

Art. 2.Titularii dreptului la venit minim garantat au obligatia de a aduce la cunostinta primarului orice modificare intervenita în componenta familiei si a veniturilor realizate, în termen de maxim 10 zile de la data modificarii. Pentru suma acordata ca ajutor social, titularul are obligatia de a presta lunar un numar de ore, lucrari de interes local, conform pontajului. Plata ajutorului social se va efectua de catre Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Alba pe baza de mandat postal sau in cont curent personal.

Art. 3. Impotriva prezentei dispoziții se poate depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, plângere prealabilă la Primarul orasului Cugir.

Art. 4. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă adresată la Primarul orasului Cugir poate ataca prezenta dispoziție la Tribunalul Alba în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta dispozitie se comunica la:

Primarul orasului Cugir
Ing. Teban Adrian
Avizat pentru legalitate
Secretarul orasului Cugir
Jr. Pastiu Ioana
 
PI/SNV
1/5EX
România
Judetul Alba
Primaria Cugir