FIŞA DE CALCUL
AL AJUTORULUI SOCIAL ŞI AL NUMĂRULUI DE ORE
DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL

Numărul de înregistrare a cererii
1342/27-2-2012
TITULAR
Numele Humaci
Prenumele Oana Maria

A. Ajutor social

1 Numărul total al membrilor de familie care se ia în calcul la stabilirea ajutorului social 2 persoane
2 Venitul net lunar pe familie
din care:
42.00 lei
a) Venituri permanente nete lunare realizate în luna anterioară 42.00 lei
b) Alte surse de venit 0.00 lei
3 Nivelul venitului minim garantat pe familie, stabilit în condiţiile legii 225.00 lei
4 Cuantumul ajutorului social pct.3 – pct.2 183.00 lei/lună
5 Majorări ale ajutorului social.
Ajutor social (pct.4) X 15%
(se aplică numai pentru situaţiile în care persoana singură sau cel puţin un membru din familie
face dovada că lucrează pe bază de contract de muncă sau convenţie civilă de prestări servicii)
0.00 lei/lună
6 Ajutorul social propus pentru plată Pct.4 + pct.5 183.00 lei/lună
Intocmit
Data .................................
Semnatura .................................
Viza de control financiar preventiv,
.................................

B. NUMĂR DE ORE DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL

Formula de calcul a numărului de ore este următoarea:

Număr de ore de muncă =
Media(ore/luna) × cuantum ajutor social

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
=
 × 183

 = 44

 
 

FIŞA DE CALCUL
AL AJUTORULUI SOCIAL ŞI AL NUMĂRULUI DE ORE
DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL

Numărul de înregistrare a cererii
2426/9-4-2012
TITULAR
Numele Notar
Prenumele Maria

A. Ajutor social

1 Numărul total al membrilor de familie care se ia în calcul la stabilirea ajutorului social 2 persoane
2 Venitul net lunar pe familie
din care:
0.00 lei
a) Venituri permanente nete lunare realizate în luna anterioară 0.00 lei
b) Alte surse de venit 0.00 lei
3 Nivelul venitului minim garantat pe familie, stabilit în condiţiile legii 225.00 lei
4 Cuantumul ajutorului social pct.3 – pct.2 225.00 lei/lună
5 Majorări ale ajutorului social.
Ajutor social (pct.4) X 15%
(se aplică numai pentru situaţiile în care persoana singură sau cel puţin un membru din familie
face dovada că lucrează pe bază de contract de muncă sau convenţie civilă de prestări servicii)
0.00 lei/lună
6 Ajutorul social propus pentru plată Pct.4 + pct.5 225.00 lei/lună
Intocmit
Data .................................
Semnatura .................................
Viza de control financiar preventiv,
.................................

B. NUMĂR DE ORE DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL

Formula de calcul a numărului de ore este următoarea:

Număr de ore de muncă =
Media(ore/luna) × cuantum ajutor social

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
=
 × 225

 = 54

 
 

FIŞA DE CALCUL
AL AJUTORULUI SOCIAL ŞI AL NUMĂRULUI DE ORE
DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL

Numărul de înregistrare a cererii
2691/23-4-2012
TITULAR
Numele Turlea
Prenumele Iacob

A. Ajutor social

1 Numărul total al membrilor de familie care se ia în calcul la stabilirea ajutorului social 2 persoane
2 Venitul net lunar pe familie
din care:
55.00 lei
a) Venituri permanente nete lunare realizate în luna anterioară 55.00 lei
b) Alte surse de venit 0.00 lei
3 Nivelul venitului minim garantat pe familie, stabilit în condiţiile legii 225.00 lei
4 Cuantumul ajutorului social pct.3 – pct.2 170.00 lei/lună
5 Majorări ale ajutorului social.
Ajutor social (pct.4) X 15%
(se aplică numai pentru situaţiile în care persoana singură sau cel puţin un membru din familie
face dovada că lucrează pe bază de contract de muncă sau convenţie civilă de prestări servicii)
0.00 lei/lună
6 Ajutorul social propus pentru plată Pct.4 + pct.5 170.00 lei/lună
Intocmit
Data .................................
Semnatura .................................
Viza de control financiar preventiv,
.................................

B. NUMĂR DE ORE DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL

Formula de calcul a numărului de ore este următoarea:

Număr de ore de muncă =
Media(ore/luna) × cuantum ajutor social

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
=
 × 170

 = 41

 
 

FIŞA DE CALCUL
AL AJUTORULUI SOCIAL ŞI AL NUMĂRULUI DE ORE
DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL

Numărul de înregistrare a cererii
3408/24-5-2012
TITULAR
Numele Birisan
Prenumele Maria Mihaela

A. Ajutor social

1 Numărul total al membrilor de familie care se ia în calcul la stabilirea ajutorului social 3 persoane
2 Venitul net lunar pe familie
din care:
0.00 lei
a) Venituri permanente nete lunare realizate în luna anterioară 0.00 lei
b) Alte surse de venit 0.00 lei
3 Nivelul venitului minim garantat pe familie, stabilit în condiţiile legii 315.00 lei
4 Cuantumul ajutorului social pct.3 – pct.2 315.00 lei/lună
5 Majorări ale ajutorului social.
Ajutor social (pct.4) X 15%
(se aplică numai pentru situaţiile în care persoana singură sau cel puţin un membru din familie
face dovada că lucrează pe bază de contract de muncă sau convenţie civilă de prestări servicii)
0.00 lei/lună
6 Ajutorul social propus pentru plată Pct.4 + pct.5 315.00 lei/lună
Intocmit
Data .................................
Semnatura .................................
Viza de control financiar preventiv,
.................................

B. NUMĂR DE ORE DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL

Formula de calcul a numărului de ore este următoarea:

Număr de ore de muncă =
Media(ore/luna) × cuantum ajutor social

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
=
 × 315

 = 76

 
 

FIŞA DE CALCUL
AL AJUTORULUI SOCIAL ŞI AL NUMĂRULUI DE ORE
DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL

Numărul de înregistrare a cererii
3727/27-6-2007
TITULAR
Numele Lakatos
Prenumele Maria Dorina

A. Ajutor social

1 Numărul total al membrilor de familie care se ia în calcul la stabilirea ajutorului social 2 persoane
2 Venitul net lunar pe familie
din care:
92.00 lei
a) Venituri permanente nete lunare realizate în luna anterioară 92.00 lei
b) Alte surse de venit 0.00 lei
3 Nivelul venitului minim garantat pe familie, stabilit în condiţiile legii 225.00 lei
4 Cuantumul ajutorului social pct.3 – pct.2 133.00 lei/lună
5 Majorări ale ajutorului social.
Ajutor social (pct.4) X 15%
(se aplică numai pentru situaţiile în care persoana singură sau cel puţin un membru din familie
face dovada că lucrează pe bază de contract de muncă sau convenţie civilă de prestări servicii)
0.00 lei/lună
6 Ajutorul social propus pentru plată Pct.4 + pct.5 133.00 lei/lună
Intocmit
Data .................................
Semnatura .................................
Viza de control financiar preventiv,
.................................

B. NUMĂR DE ORE DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL

Formula de calcul a numărului de ore este următoarea:

Număr de ore de muncă =
Media(ore/luna) × cuantum ajutor social

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
=
 × 133

 = 32