Situatie centralizatoare

privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social precum si activităţile realizate de acestea, conform planului de acţiuni

Primaria Cugir
Judet Alba
Adresa
CUI
Cod postal
Oficiu postal
Delegat Primarie
Nume
Prenume
CNP
Nr.
Data
Insusit Primar
Nr.
Crt.
Titular Persoana aptă de muncă Numar
de ore
Ore
efectuate
Activităţi prestate/ OBSERVATII
Nume Prenume CNP Nume Prenume CNP
1 Ionescu Primus 1020304410014 Ionescu Primus 1020304410014 44.27    
2 Popescu Secundus 1020304410022 Popescu Maria 2030405410029 54.43    
3 Vasilescu Tertius 1020304410030 Vasilescu Tertius 1020304410030 41.12